27-02-2018

Ergonomi

Ergonomi er tilpasning af arbejdet til mennesket. N?r arbejdet skal tilpasses mennesket, er det vigtigt at tage hensyn til muskler og led.

Hvordan bruger jeg mig selv bedst?

Mennesket er en fantastisk konstruktion, og den m?de, vi fungerer p?, overg?s ikke af noget teknisk vidunder.

Der er ingen tvivl om, at mennesket er skabt til b?de fysisk og intellektuelt arbejde, og ved at bruge intellektet - t?nke sig om - i forhold til det fysiske arbejde, vil vi alle have en god chance for at holde os sunde hele livet.

Det er vel det, det drejer sig om, n?r vi taler om livskvalitet
- "en sund sj?l i et sundt legeme"

?

?

HVAD ER ERGONOMI?

Ergonomi er tilpasning af arbejdet til mennesket. N?r arbejdet skal tilpasses mennesket - de ansatte i virksomheden - er det vigtigt at tage hensyn til muskler og led.

For musklers vedkommende skelnes der imellem statisk og dynamisk arbejde.

 • Ved statisk arbejde arbejder musklerne i konstant sp?ndingstilstand - og der opst?r hurtigt tr?thed. P? l?ngere sigt f?rer dette ofte til sygelige forandringer i b?de muskler og sener.
 • Ved dynamisk arbejde skiftevis sp?ndes og afsp?ndes musklerne, og der sker hele tiden bev?gelse i leddene. Denne type arbejde fremmer kredsl?bet, da der hele tiden tilf?res frisk blod med ilt og n?ring til musklerne.?

For leddenes vedkommende g?lder det, at de hele tiden b?r have lov til at arbejde i og omkring "mellemstilling" - leddets naturlige hvilestilling. Herved belastes brusken i leddene mindst muligt og slidgigt forebygges.
Skulderleddet arbejder bedst, n?r overarmen h?nger nedad. Albueleddet arbejder ved tungt arbejde bedst omkring en 120° vinkel - ved lettere arbejde omkring en 90° vinkel.

H?ndleddet arbejder bedst ligeud i forl?ngelse af underarmen eller i en bagoverb?jet stilling med tommelfingrene pegende skr?t indad/opad.

Fingrenes led arbejder bedst i let b?jet stilling.

For benenes vedkommende er det bedst at kunne skifte imellem st?ende, g?ende og siddende stilling.

Ryggen arbejder bedst og belastes mindst i st?ende/oprejst stilling, hvor rygs?jlen har en naturlig krumning.

VIGTIGT N?R ARBEJDSPLADSEN SKAL INDRETTES

Uhensigtsm?ssige faktorer ved manuel l?ft og flytning af byrder er f.eks.

 • hvis l?ftet skal foreg? hurtigt eller sk?vt i forhold til kroppen,
 • hvis l?ftet startes med et ryk eller pludselig bremses,
 • hvis ryg/nakke vrides, foroverb?jes eller sideb?jes. Belastningen vil stige med graden af foroverb?jning, vridning samt med varigheden,
 • hvis armene l?ftes, is?r hvis h?nderne l?ftes til over skulderh?jde,
 • hvis der l?ftes fra lave h?jder, for s? l?ftes ikke kun byrden, men ogs? hele kroppen,
 • hvis der l?ftes fra siden eller med en h?nd, for derved belastes ryggen ca. dobbelt s? meget, som ved l?ft foran kroppen med to h?nder.


Der er forskellige l?sninger p? indretning af arbejdspladser, blandt andet:

 • at hj?lpemidlerne er udformet hensigtsm?ssigt i forhold til arbejdet og brugeren. Ved ikke kraftkr?vende l?ftearbejde vil det ofte v?re en fordel, hvis brugeren kan anvende hj?lpemidlerne b?de i st?ende og siddende arbejdsstilling,
 • at r?kkeafstanden under hele l?ftet, d.v.s. fra der gribes omkring byrden til den s?ttes, er s? lille som mulig,
 • at arbejdsh?jden kan tilpasses, s? arbejdet foreg?r i gode arbejdsstillinger, d.v.s. byrden skal befinde sig t?t p? kroppen mellem midten af l?ret og albuen, s? der ikke kommer vrid og b?jning af ryggen.


ANVENDELSESSITUATIONER

Transport af paller og varer
N?r du v?lger pallevogn er det vigtigt,

 • at igangs?tningskraften vedr?rende b?de tr?k- og skubkraften er lavest mulig,
 • at h?ndtaget er ergonomisk udformet,
 • at kraften, som skal anvendes til pumpeslag p? en manuelt betjent vogn, er lav.?

Logitrans′ Panther pallevogn er udstyret med ergonomisk udformet h?ndtag.

B?jlesk?jterne ved spidsen af gaflerne er perfekt udformet til at sikre let og ubesv?ret ind- og udk?rsel af paller med bundbr?t og er samtidig meget slidst?rke.?

Arbejde ved maskiner og samleb?nd
Emner tages fra palle placeret p? brugerens ene side, bearbejdes og afleveres til modsat side eller tages fra samleb?nd og anbringes p? paller.?

Uden hj?lpemidler betyder det m?ske l?ft b?de fra og til meget lave h?jder - alts? belastning. En h?jtl?fter eller en Logiflex kan v?re en god l?sning - n?r du v?lger, er det ud fra en ergonomisk betragtning vigtigt:?

 • at brugeren kan bev?ge sig frit i forhold til underlaget, s? vridning af ryg og nakke undg?s,?
 • at arbejdsh?jden hele tiden er rigtig, s? b?jning af ryg - ved arbejde i for lavt niveau - og l?ft af skuldre og arme - ved arbejde i for h?jt niveau - undg?s,
 • at r?kkeafstanden er s? lille som mulig.

Handler det om st?rre, tunge emner, udf?res arbejdet altid bedst st?ende. Her kan v?lges en h?jtl?fter.

Handler det om sm?, lette emner, hvor arbejdet kan udf?res siddende, kan man med fordel v?lge en Logiflex.

?

Transport og stabling af gods

Af- og p?l?sning af biler samt stabling af gods, hvor pladsen er trang.

Uden hj?lpemidler vil et s?dan arbejde v?re en stor belastning med hensyn til b?de lave og h?je l?ft i akavede stillinger. Her er en Logiflex det rigtige valg, og ud fra en ergonomisk betragtning er det vigtigt:

 • at mindst mulig kraft skal anvendes ved pumpefunktion p? en manuelt betjent model - mindst mulig belastning p? skuldre og arme,
 • at man?vreringen af stableren er let - mindst mulig belastning p? b?de arme og ryg,
 • at h?ndtaget har den ideelle tykkelse og vinkling i forhold til ergonomiske principper,
 • at al betjening af stableren sidder i h?ndtaget, s? ingen pedalfunktion kr?ver, at brugeren under betjeningen er n?dt til at st? p? et ben,
 • at brugeren har et godt overblik over lasten i en rigtig arbejdsstilling under betjeningen.

H?ndtering af t?nder
L?ft af t?nder til p?fyldning af v?ske p? andre beholdere.

Skal arbejdet udf?res manuelt, vil det naturligt kr?ve to personer og stor belastning p? b?de ryg og arme.

Ud fra en ergonomisk betragtning vil det v?re ?nskeligt,

 • at l?ft og h?ndtering af t?nder ikke oretages manuelt, fordi belastningen af b?de ryg og skuldre er stor.

Logitrans fremstiller til alle Logiflex-stablere en t?ndevender, som kan l?fte, transportere og vende t?nden 360°, og som er i stand til at gribe fra b?de vandret og lodret position. F?s h?ndbetjent eller elektrisk med gribere til 200 liter metalt?nder og til de fleste standarder i plastt?nder - og vil uden tvivl kunne spare mange rygge.

Til liggende t?nder tilbydes t?ndegafler, der kan h?ndtere forskellige typer t?nder, ruller og tromler.

?

Fyldning og t?mning af bokse
Fyldning og t?mning af komponenter i bokse og kasser

Ud fra en ergonomisk betragtning m? det v?re et krav, at rigtig l?fteteknik kan anvendes under arbejdet, uanset om det er tungt eller let, alts? er det ikke nok, at beholderen l?ftes, s? overkanten af siderne er i en god arbejdsh?jde - det er n?dvendigt, at den samtidigt vinkles, s? der bliver adgang til emnerne uden foroverb?jning af ryggen.

Det er vigtigt,

 • at ryggen kan arbejde i mellemstilling,
 • at r?kkeafstanden af hensyn til ryg og skuldre er mindst mulig.

Valget kan v?re en Logitilt eller en Rotator. Begge giver mulighed for at vippe boksen eller kassen og dermed f? en god arbejdsstilling for ryggen ved gradvist at ?ndre vinklen af vippet, eftersom kassen fyldes/t?mmes. Derved opn?es kortest mulig r?kkeafstand og mindst mulig belastning af ryggen og skuldrene.

Med en Logitilt kan en last vippes op til 90°. Arbejdsh?jden kan varieres fra 750 - 950 mm, s? arbejdet kan udf?res siddende eller st?ende efter behov. H?ndtaget drejes til siden, s? der er fri adgang til kassens ?bning.

En Rotator kan valgfrit indstilles til at dreje op til 180° til hver side.

?

EU fokus p? ergonomi
Unders?gelse af arbejdsmilj?
Det Europ?iske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilk?rene, Dublin, har i 1996 lavet en unders?gelse af arbejdsmilj? (interview af et repr?sentativt udsnit af arbejdsbefolkningen p? ca. 1.000 arbejdstagere i hver enkelt medlemsstat i EU, dvs. i alt 15.800 personer), hvor 30% af arbejdstagerne n?vner rygsmerter som deres hyppigste helbredsproblem. Det er alts? en problemstilling, der b?r tages alvorligt.?

Arbejspladsvurdering if?lge EU-direktiv 89/391/E?F af 12. juni 1989
For at f? overblik over de arbejdsmilj?m?ssige forhold i virksomheden er det en god ide at lave en arbejdspladsvurdering. Inden for EU er det et krav if?lge EU-direktiv 89/391/E?F af 12. juni 1989. En arbejdspladsvurdering laves i samarbejde mellem arbejdsgiver, medarbejder og sikkerhedsorganisationen i virksomheden og danner et godt udgangspunkt for at lave en prioritering og en handlingsplan for arbejdsmilj?forbedringer.

En arbejdspladsvurdering foretages for at forhindre eller neds?tte specielt den fysiske nedslidning p? arbejdet. En arbejdspladsvurdering har til form?l at skabe en velindrettet og fleksibel arbejdsplads med en fornuftig organisering af arbejdet.

Arbejdsmilj?lovgivningen i EU foreskriver, at manuel h?ndtering, der kan indeb?re risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undg?s. Hvis dette ikke er muligt, skal der tr?ffes effektive foranstaltninger til im?deg?else af risikoen. Egnede tekniske hj?lpemidler skal bruges, n?r det er muligt og hensigtsm?ssigt, og altid, n?r den manuelle h?ndtering indeb?rer sundhedsfare.?

LinksRelaterede links