27-02-2018

Sikkerhed og Arbejdsmiljøpolitik

SIKKERHED
Sikkerhed er en vigtig del af et godt arbejdsmilj?
For Logitrans er brugerens sikkerheden altid i fokus og som eksempel kan n?vnes:

  • Produkterne er konstrueret, s? bev?gelige dele som eksempelvis l?ftek?der og hjul er afsk?rmet.
  • Alle produkttyperne er stabilitetstestet efter EU's standarder for sikkerhed, og alle produkter er CE-m?rket. H?jtl?fteren er yderligere sikret med st?tteben ved styrehjulene og tandemhjul p? saksebenene. Tandemhjulene har bremsesikring.
  • Automatisk ekstraudstyr er monteret med afbrydere, der forhindrer, at man utilsigtet kan s?nke lasten ned over f?dderne.
  • Elektriske produkter er monteret med n?dstop.

Sammen med produktet f?lger en meget udf?rlig brugervejledning, som beskriver i ord og tegninger, hvordan produktet b?r betjenes p? en forsvarlig m?de for at undg? arbejdsulykker. Logitrans har derved, p? en lettilg?ngelig m?de, gjort det nemt for brugeren, der betjener produkterne, at sikre arbejdsmilj?et for b?de sig selv og sine omgivelser.

?

ARBEJDSMILJ?POLITIK
Det er Logitrans′ politik at skabe og vedligeholde sikre og sunde arbejdsmilj?forhold
Dette skal opn?s ved en indsats fra alle i virksomheden p? en s?dan m?de, at der opbygges og vedligeholdes en positiv holdning og adf?rd til arbejdsmilj?et. Der l?gges i denne sammenh?ng stor v?gt p? samarbejde mellem alle led i virksomheden.

Sikkerhedsudvalget st?r for koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, mens sikkerhedsgrupperne skal sikre at arbejdmilj?forholdene i de enkelte afdelinger lever op til de stillede krav og behov.

Gennem uddannelse og information s?ges medarbejderstabens engagement og viden om arbejdsmilj? sk?rpet.

Ved produktionsoml?gninger og ny investeringer tages i s? h?j grad som muligt hensyn til arbejdsmilj?et.

Nyansatte skal sikres en grundig instruktion i arbejdsmilj?.

Der arbejdes l?bende med forbedringer af arbejdsmilj?et bl.a. ved hj?lp af APV og i samarbejde med AM-Gruppen, Region Syd.

Ulykker og till?b til ulykker registreres og opf?lges med henblik p? igangs?ttelse af forebyggende handlinger, for at reducere ulykkes- og frav?rsfrekensen.

Der samarbejdes med Esbjerg Kommune om arbejdsfastholdelse af medarbejdere.